Netjes discussiëren

Netjes discussiëren? Het is mogelijk! En wel zo gezellig 😉

Zo doen we dat…

De gebruiker zal bij het posten op het forum de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder. De gebruiker ontvangt direct een ban.

Berichten die in strijd zijn met de wet mogen niet worden gepubliceerd op pollwall.nl.
Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal.
Het is voor gebruikers niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op pollwall.nl. Ook berichten, foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

Spammen en reclame maken is niet toegestaan. Een gebruiker kan hierdoor geblokkeerd worden door de beheerder. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Het plaatsen van een URL wordt ook gezien als spam.

Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies is niet toegestaan. Het ip-adres moet ten alle tijden op te vragen zijn. Bij overtreding kan de gebruiker geblokkeerd worden door de beheerder.

Het plaatsen van persoonlijke gegevens en informatie van personen is niet toegestaan. Hierbij gaat het om e-mails, Skype-gesprekken, (oude) gebruikersnamen en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van adressen en e-mailadressen is niet toegestaan.

Het aankondigen van zelfdoding, het vertonen van destructief gedrag, automutilatie (of soortgelijk gedrag) is niet toegestaan. Schakel professionele hulp in (bel 113) of zoek contact met de huisarts.

Het plaatsen van spoilers is niet toegestaan

Ook het verwijzen of linken naar websites waarop geneesmiddelen te verkrijgen zijn, is verboden.

Het plaatsen van links naar illegale websites is verboden.

Reclame van eigen bedrijfjes, webshops en commerciële producten is niet toegestaan.

Het bedreigen van bezoekers van de website en redactieleden van Pollwall is verboden. Gebruikers kunnen hiervoor geblokkeerd worden.

Blijf tijdens het discussiëren bij het onderwerp. Dat wil zeggen: haal er geen thema’s bij die niet met het onderwerp van het nieuwsartikel te maken hebben. Reacties die niet ingaan op het thema van een dergelijk nieuwsartikel worden verwijderd of niet geplaatst.

Als de gebruiker zich niet aan de regels houdt, wordt het volgende gedaan:

  • Eerste overtreding: waarschuwing
  • Tweede overtreding: 24 uurs-ban
  • Derde overtreding: een maandban

Permaban (kan direct worden gehanteerd bij ernstige misdragingen, spam en andere bovengenoemde regels).